Tolvskillingsrallyt

En tidig 25-öring som motsvarade 12 shilling. Äldre människor kallade ofta 25 öringen just för tolvskilling