Thulinträffen 2024

Två Thulinbilar kylare mot kylare och över dessa en fågel som brer ut sina vingar över bilarna och i en rund ring står det Landskrona och Thulinträffen

Ett samarbete mellan
Landskrona stad,
Statens Fastighetsverk och
MHK Skåne

Motorhistoriska klubbens teardropp