Gula Träffen

Bilden visar en allé i höstskrud

En höstdag på fagra Österlen