Motorhistoriska Klubben i Skåne

MHRF-försäkringen

 

 

Den ledande försäkringen:
MHRF-försäkringen, Sveriges äldsta - och största - försäkring för historiska fordon, den drivs av MHRF i samarbete med Folksam och erbjuder ett försäkringsalternativ för de flesta fordonen.
 
Om du kan svara ja på följande frågor:
Är du medlem i en MHRF-ansluten klubb?
Är fordonet minst 20 år gammalt?
Används fordonet endast för nöjeskörning?
Förvaras fordonet i ett låst utrymme på hemorten?
Har du tillgång till bruksfordon?


Då kan du ansöka om en MHRF-försäkring!

Vad gör MHRF-försäkringen unik?
MHRF-försäkringens premier används enbart för vår egen försäkring – inga pengar går åt till att betala andra försäkringstagares skador, men inga bidrag kommer heller från vanliga bil- och mc-försäkringar. Det betyder att all administration, alla skador och andra kostnader betalas av våra egna försäkringstagare. Eftersom Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag går inga pengar till aktieägare men de olika försäkringsformerna måste stå för sina skadekostnader.  Skaderesultatet för MHRF-försäkringen påverkar därför direkt premierna. Få skador och låga skadekostnader betyder att vi kan hålla premien nere. Ökar antalet skador och därmed kostnaderna betyder det premiehöjningar.

Källa: MHRF

MHK:s besiktningsman och kontaktperson i försäkringsfrågor: Sune R Svensson.
Kontakt: 040-49 02 62, sune@mhkskane.nu 

 

 

Sune R Svensson
MHK:s besiktningsman och kontakt i försäkringsfrågor


 
Har du frågor om MHRF-försäkringen? Kontakta Sune Svensson!
Motorhistoriska Klubben i Skåne     

Postadress: Enhögsgatan 6, 212 31  Malmö

Tel:  040 - 49 02 62   

e-post: info@mhkskane.nu

     

  © Copyright Motorhistoriska Klubben i Skåne