Motorhistoriska Klubben i Skåne

Om bränslet E10  

  

Här hittar du lite information om bränslet E10
 
  
 
Detta innebär ökad biobränsleinblandning:
 Sedan mars 2011 har det varit möjligt att blanda in biodrivmedel (etanol) i bensin och diesel i Sverige. Regeringen har nu fattat beslut om att denna inblandning ska utöka via en ny reduktionspliktsbestämmelse.


Regeringens beslut innebär att de svenska drivmedelsproducenterna ska utöka sin biodrivmedelsinblandning stegvis enligt en fastställd inblandningsskala fram till år 2030. Skälet är miljön och syftet är minskade koldioxidutsläpp.
Den första konsekvensen av detta beslut är att det redan från den 1 augusti 2021 kommer bensinkvaliteten E10 att bli den nya standarden för 95-oktanig bensin i Sverige istället för nuvarande E5. Bränslet kommer därmed som namnet antyder att innehålla upp till tio volymprocent etanol istället för dagens fem.
 
Konsekvenser för historiska fordon:
Motorhistoriska Riksförbundet konstaterar att ju högre inblandning av biodrivmedel desto större konsekvens för de historiska fordonen:
En högre inblandning av etanol i bensinen innebär ett lägre energiinnehåll i bränslet vilket i sin tur innebär högre bränsleförbrukning. Det innebär att vi kommer få tanka våra fordon lite oftare.
 
På äldre fordon blir bränsleblandningen magrare med det nya bränslet vilket kan leda till sämre kylning och höjd temperatur i motorn. Körbarheten kan påverkas i form av misständningar. Startförmågan kan också minska framförallt vid lägre temperaturer. Vid belastning ökar risken för spikning på grund av den magrare bränsleblandningen.
Materialen i de äldre fordonen är inte konstruerade för dagens och kommande bränsleblandningar. Det kan påverka membranen i bränslepumpar, bränsleslangar och packningar. Vissa av dessa kan helt enkelt komma att lösas upp.


Åtgärder att vidta för fordonsägaren:
Kontrollera regelbundet gummidetaljerna. Byt i förebyggande syfte.
Bestycka om förgasaren för att möta det lägre energivärdet och den ökade bränsleförbrukningen så att rätt bränsleluft förhållandet består.
Alternativet 98 oktan (istället för E10)
98 oktan kommer att finnas kvar. Här kan etanolblandningen uppgå till som mest fem procent. Det är den mix som de flesta fordon klarar redan i dag, även de äldre fordonen.


Diesel:
Även dieselbränslet kommer att få utökad bränsleinblandning av biobränsle från augusti 2021. Den ökade inblandningen har redan i dag ställt till med problem i form av sämre lagringshållbarhet, algtillväxt och rostskador i bränslesystemen på grund av att bränsleblandningen binder mer vatten.


Bent Fridholm, styrelseledamot i MHRF och medlem i Myndighetsrådet
Källa: MHRF


Tidningen Teknikens Värld har publicerat en lista på bilar som klarar E10 och de som inte gör detl
Länk till listan:   https://teknikensvarld.se/nyheter/bil-och-trafik/bilarna-som-klarar-e10-bensin-och-bilarna-som-inte-gor-det/

Tidningen Ny Teknik har publicerat en artikel om E10, länk till artikeln:   https://www.nyteknik.se/energi/allt-du-behover-veta-om-den-nya-bensinen-e10-7018619 

OBS! texten ovan är tredje parts information om bränslet E10. MHK tar inte ansvar för riktigheten i innehållet. Varje fordonsägare ansvarar själv för sina åtgärder på egna fordonet!
 
 
 

Motorhistoriska Klubben i Skåne     

Postadress:  Enhögsgatan 6, 212 31  Malmö

Tel; 040 - 49 02 62   

e-post:info@mhkskane.nu

© Copyright Motorhistoriska Klubben i Skåne