Motorhistoriska Klubben i Skåne

Första styrelsen

 

 

Den första styrelsen 1965 bestod av:
Carl-Åke Blomstrand, ordförande
Manfred Almkvist, v. ordförande
Ingemar Johnn, sekreterare
Mats Munklinde, v. sekreterare
Helmer Blom, kassör
Bengt Carlsson, v. kassör
Folke Jacobzon, klubbmästare
Walle Smedberg v. klubbmästare
Sven Gullberg, registrator
Thorsten Svensson, v. registrator
Arnold Olsson, reservdelsmästare
Alf Cyrén, tävlingsledare
Därtill kom fyra suppleanter:
Inge Hansson, 1:e suppleant
Rolf Andersson, 2:e suppleant & revisor
Claes Werzäll, 3:e suppleant & redaktör
Jan Hansson, 4:e suppleant & revisor


Källa: MHK:s Jubileumsbok 2000, skriven av Bengt Sahlström. Bilder hämtade från jubileumsboken. 

 

Carl-Åke Blomstrand

Helmer Blom

Bengt Carlsson

Sven Gullberg

 

Manfred Almkvist

Ingemar Johnn

Folke Jacobzon

Alf Cyrén

Är du intresserad av klubbens tidiga historia åren 1965 - 2000, så finns enstaka exemplar av jubileumsboken från år 2000 finns att köpa!
Kontakta Jan Kvant, kontaktuppgifter hittar du under fliken "kontakt"
Motorhistoriska Klubben i Skåne     

Postadress: Enhögsgatan 6, 212 31  Malmö

Tel:  040 - 49 02 62   

e-post: info@mhkskane.nu

     

  © Copyright Motorhistoriska Klubben i Skåne