Motorhistoriska Klubben i Skåne

Motorhistoriska Klubben i Skåne, MHK ska vara en förening som binder samman människor med intresse för äldre teknik och veteranfordon av alla slag.

 

MHK ska verka för att gamla ting och företeelser inte faller i glömska, det må gälla fordon, livsstil, mode, gamla riksvägar, forna tiders verkstäder och miljöer.

 

Detta ska inte innebära att nyare klassiker från 70-, 80- och 90-talen glöms bort. Det pågår en ständig utveckling och det är viktigt att ta tillvara även dessa fordon.

 

De allra äldsta fordonen riskerar kanske att glömmas bort av yngre generationer. Det ska därför vara klubbens uttalade ambition att knyta samman gammal och ung och att påminna om den historia inom motorismen som binder samman äldre och nyare teknik.

 

Klubben ska verka för att optimera befintliga träffar och rallyn och även föra utvecklingen framåt med nya koncept för intressanta och välbesökta sammankomster.

 

Styrelse och kommittéer ska verka för att goda idéer inom klubben kan hjälpa till att utveckla MHK.

 

Motorhistoriska Klubben i Skåne Postadress: Enhögsgatan 6, 212 31 Malmö Tel: 040-49 02 62 E-post: info@mhkskane.nu Klubblokal: Gamla Dalbyvägen 194, 245 92 (Kyrkheddinge) Staffanstorp

© Motorhistoriska Klubben i Skåne     All rights reserved

Design: Staffan Hanson